My Roller Coaster 2015

Deut-31-6

365/365. This is the last day ofย 2015. So before 2015 ends, I decided to share some experiences,ย ย tell you what has been happening in my life. And share the things that excite me.ย I just want to share this verse, readers! Deut. 31:6, masasabi kong parang roller coaster talaga ang 2015 ko, masyado ng gasgas ang quotation na “Ang buhay ay parang roller coaster, may ups and downs. ” Pero yun naman talaga yun eh mayย ups, downs, screams, laughs. Pero, sa lahat ng yon, Deut. 31:6 ang pangako ng Diyos na aking pinanghawakan sa buong taon.

Read More »

Advertisements